Prednášky

Ponúkame širokú paletu prednášok a kurzov, v prvom rade sa orientujeme na sexuálne prenosné ochorenia, závislosti, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, medziľudské vzťahy a domáce násilie. V nasledujúcich riadkoch predstavíme v krátkosti každú prednášku či kurz.

 

Druhá tvár

     Multimediálna prednáška o závislosti a jej dopade na osobu jednotlivca. Je pretkaná realistickými videami a skutočným príbehom. Prečo názov Druhá tvár? Droga vždy ukáže, čo chce dať a skryje to, čo chce vziať. Na prednáške spoločne odhalíme skutočnú tvár drogy a závislosti. Na konci každej prednášky je vytvorený priestor pre otázky a odpovede. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny.

 

Ako spoznať závislého

      Prednáška je určená pre pedagógov, ktorí prichádzajú so žiakmi do pravidelného kontaktu. Jej cieľom je poskytnúť pedagogickým pracovníkom pomoc v problematike rozpoznania závislosti u žiaka. Pedagóg je vo väčšine prípadov prvý, kto si všimne zmenu v chovaní dieťaťa. Ak sa podarí rozpoznať začínajúcu závislosť u žiaka, je väčšia pravdepodobnosť, že sa z toho dostane. Prednáška poskytne pedagógom potrebné informácie, obsahuje videá, analýzu skutočného príbehu, informácie o závislosti, o správaní závislého a pod. Na konci každej prednášky je diskusia zameraná na následné kroky, ktoré pedagóg potrebuje po rozpoznaní závislého žiaka uskutočniť. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny. Táto prednáška je často využívaná aj pre rodičov.

 

Tlak okolia

      Prednáška určená pre žiakov a študentov je zameraná na život v partiách a tlak okolia. Ako nepodľahnúť tlaku v partii či v škole? Častokrát v živote robíme zlé rozhodnutia len kvôli imidžu. Ako sa rozhodovať či nerozhodovať pod tlakom je hlavné zameranie tejto prednášky. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny.

 

Sex, AIDS a vzťahy

      Prednáška je zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť študentov o tom, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka. Prednáška je pretkaná skutočnými životnými príbehmi a fotografiami obetí AIDS. Samozrejme hovoríme aj o iných sexuálne prenosných ochoreniach a ich dôsledkoch. V druhej časti prednášky sa zameriavame na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny.

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

      Cieľom prednášky je zaujímavým spôsobom predstaviť študentom hodnoty manželstva a rodičovstva. V prednáške hovoríme o témach, čo je to skutočná láska, ako si vybrať partnera, rola muža a ženy v manželstve, vernosť vo vzťahu a pod. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny.

 

Zdravé telo

      Prednáška je zameraná na primárnu prevenciu pred fajčením a užívaním alkoholu v detskom veku. Je určená pre deti prvého stupňa základnej školy. Keďže sa jedná o legálne drogy, s ktorými sa deti často vo svojom okolí stretávajú, je realizovaná hravou formou z dôrazom na negatívne dôsledky ich užívania. Nakoľko sú deti v tomto veku sú najviac formovateľné, je táto prednáška skvelým nástrojom pre formovanie hodnôt dieťaťa. Prednáška trvá jednu vyučovaciu hodinu pre každú triedu samostatne.

 

Domáce násilie a jeho dôsledky

      Prednáška je zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov pre jednotlivca. V prednáške si odpovieme na otázky, čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia a podobne. Prednáška je popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora, ktorý bol sám obeťou domáceho násilia. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny.

 

Ako spoznať obeť domáceho násilia (prednáška pre pedagógov)

      Táto prednáška pre pedagógov má za cieľ pomôcť rozpoznať obeť domáceho násilia. Pedagóg je vo väčšine prípadov prvý, kto si všimne zmenu v správaní dieťaťa. Ak sa podarí rozpoznať u žiaka znaky domáceho násilia, je väčšia šanca včas zasiahnuť. Prednáška sa skladá z videí, analýzy skutočného príbehu a informácií o domácom násilí a jeho dôsledkoch, o znakoch v správaní sa obeti. Na konci každej prednášky je diskusia zameraná na následné kroky, ktoré je potrebné realizovať po rozpoznaní obete domáceho násilia. Dĺžka prednášky je dve vyučovacie hodiny.

 

Kurz Láska a ty

      Cieľom kurzu je pomôcť študentom osvojiť si zdravé hodnoty a vzory pre oblasť priateľstva, partnerských vzťahov, manželstva a rodiny. Počas jednotlivých stretnutí sa rozpráva na rôzne témy, napr. sebahodnota, priateľstvo, konflikt, komunikácia, rodina a iné. Kurz má trvanie 12 x 2 vyučovacie hodiny.

 

Chcete si objednať prednášku?