Úvod

         Sme Občianske združenie, ktoré má viac ako 20 ročnú históriu na SR. Zaoberáme sa primárnou prevenciou v oblasti závislosti, sexuálne prenosných ochorení, výchovy do manželstva a rodičovstva, ale tiež aj domáceho násilia. Ročne oslovíme našimi prednáškami na Slovensku viac ako 2500 študentov a 200 pedagógov na ZŠ a SŠ. Každý rok počet oslovených študentov a pedagógov rastie. Naša misia je vzdelávanie a podpora mladých ľudí. Veríme v generáciu mladých ľudí a vidíme v nich obrovský potenciál. Naše hodnoty sú postavené na zdravej rodine, kresťanských hodnotách a odbornom prístupe.