O nás

    Organizácia ACET SR bola založená v roku 1996. Jej sídlo sa nachádza v Púchove. V súčasnosti spolupracuje v rámci celého Slovenka s približne pätnástimi dobrovoľníkmi.
    Hlavným zameraním organizácie  je neformálne vzdelávanie na základných a stredných školách s dôrazom na závislosti, pohlavne prenosné ochorenia, medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo a tiež domáce násilie. Ku dnešnému dňu si naše prednášky, zamerané na výchovou k manželstvu a rodičovstvu,  objednalo viac ako 30% všetkých škôl na Slovensku.
    Len za posledných 7 rokov tento typ prednášky počulo na celom území Slovenska  cez 32 000 študentov a  1200 pedagógov.  Naši dobrovoľníci zorganizovali cez 400 následných stretnutí kde sa zúčastnilo cez 4000 mladých ľudí vo veku od 13 do 18 rokov.

Adresa:

Obrancov Mieru 1158, 02001 Púchov

Telefón:

0944 232 532
E-mail: info@acetsr.sk